ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
   
เรื่องเล่าจากต่างแดน
-
   
  * การจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในงาน Seoul Food & Hotel 2018
  * สรุปผลการดาเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2559
 
 
  * การเข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 15 -19 กันยายน 2558 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
  * การจัดงานส่งเสริมผลไม้ไทยก้าวไกลในอาเซีย ปี 2558 ในงาน Thailand Week 2015 in Lao ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2558 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
  * การเข้าร่วมแสดงสินค้าในสหพันธรัฐรัสเซีย ในงาน World Food Moscow 2014
 
  * การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในสหพันธรัฐรัสเซีย ในงาน World Food Moscow 2014 ระหว่างวันที่ 12 - 20 กันยายน 2557
  * การส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 15-23 กันยายน 2558
  * การจัดงาน Thailand Festival 2014 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2557
  * สรุปผลการเข้าร่วมงาน 115th China Import and Export Fair Phase 3 (International Pavilion)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1   2   
   
........................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (15/07/2009)
Www.free-counter-plus.com
........................................................................................