ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
  - โครงการ ปี ๒๕๕๗
  - ยุทธศาสตร์สินค้า
  - คณะทำงาน
  - แนวทางปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕
  - แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  - ผลการดำเนินงาน สสจ.
  - ทางเลือกโครงการและกิจกรรม
a
  - สถานการณ์สินค้าเกษตร
  - Crop requirement
  - ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
a
  - ข้อมูลการผลิตการตลาด สินค้าเกษตร
  - รายงานผลการวิจัย
  - คู่มือการปลูกพืช
---
 
     
   
 
 
 
 
 
 
  นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม  
  เวทีเกษตรพบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก
  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
  วันที่ ๒๖ สิงหาคม 2557 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 

  - หนังสือเวียน
  - คำสั่ง สสจ.
  - งานการเงิน/พัสดุ
  - MOU สสจ.
 
 
.......................................................................
         
ภาพติดตามงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล
ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก
ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา
ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร
ไม้ยืนต้น และยางพารา
ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
   
.......................................................................
-
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 
 

* ภาพข่าวงาน "มหกรรมส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๗" ณ Hall ๕ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
*
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมน้ำผึ้งคุณภาพ สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์ผึ้ง" ณ Gourmet Market ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
*
ท่านรอง อธส. ไพรัช หวังดี แถลงข่าว "มหกรรมน้ำผึ้งคุณภาพ สึขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์ผึ้ง" รายการ "คนไทยหัวใจเกษตร" ทางสถานีโมเดิร์นไนท์ทีวี และ Farm Channel
* ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย
*
กลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าเกษตร "หนทางการแก้ไขปัญหาทางการตลาดสินค้าเกษตร"
*
สำรวจภาวะการผลิตแลการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 2557/58
*
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย
*
การถ่ายทอดความรู้ภาคการเกษตรสู่ประชาชน งาน "เกษตรร่วมใจบริการประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี" ปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ
* "ชันโรง" แมลงตัวเล็กแต่มากคุณค่าที่น่าจับตามองในยุคนี้ ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงชันโรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล
* กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานแถลงข่าวการทำ MOU ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดกับผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคาร ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคสับปะรดผลสด วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
* อัตราราคางานต่อหน่วย
* การเสวนาโครงการจัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ ปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศุนย์รวบรวมส้มโอเพื่อการส่งออก บริษัท เอ็น ที ฟรุท โปรดักส์จำกัด ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

.......................................................................
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  เว็บไซต์ สสจ.
 
 เปิดเว็บไซต์  29/12/2007 } ปรับปรุงล่าสุด 26/06/2011 } ผู้เข้าชมที่ผ่านมา 42,793 ราย
 จำนวนผู้เข้าชม    26/06/2011        Website counter
 
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................