ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
แผนผังเว็บไซต์ สสจ.
-
 
 
แนะนำ สสจ.
 
   * บทบาทหน้าที่
 
   * วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   * โครงสร้างหน่วยงาน/อัตรากำลัง
 
   * คณะผู้บริหาร/บุคลากร
 
   * แผนที่ตั้งสำนักงาน
 
   * ติดต่อเรา
 
เมนูหลัก
 
   โครงการ/ ผลงานที่สำคัญของ สสจ.
 
        * โครงการฯ
 
        * ยุทธศาสตร์
 
        * โครงการทางเลือกและกิจกรรม
 
   ข้อมูลทางการเกษตร
 
        * สถานการณ์สินค้าเกษตร
 
        * Crop requirenent
 
        * ข้อมูลบริหารจัดการความเสี่ยง
 
   ห้องสมุด สสจ.
 
        * ข้อมูลการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร
 
        * รายงานผลการวิจัย
 
        * คู่มือการปลูกพืช
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   ภาพกิจกรรม
 
   มุมความรู้
 
        * ตัวอย่างการเขียนข่าวขึ้นเว็บไซต์
 
        * แบบการจัดสวนสวย
 
   งานบริหาร สสจ.
 
        * หนังสือเวียน
 
        * คำสั่ง สสจ.
 
        * งานการเงิน/พัสดุ
 
        * MOU สสจ.
 
   What's up Weekly
 
   ผลการประชุม สสจ.
 
   เรื่องเล่าจากต่างแดน
 
   FRUIT BOARD
 
   Ochid Net
 
   ภาวะการผลิตพืชรายเดือน
 
   องค์ความรู้การเกษตร
 
   Link หน่วยงานอื่นๆ
 
   www.doae.go.th
 
   ssnet
 
.........................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (26/02/2010)
Website counter
......................................................................................................................................................................................