ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย
-
   
 
* โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2558   คลิ๊ก
 
* โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2557   คลิ๊ก
  * โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2556   คลิ๊ก
   
   
   
   
   
   
-
.......................................................................................................
จำนวนู้เข้าชม (13/06/2014)
www.your-perfume.com
.......................................................................................................