ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
ภาพกิจกรรมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
-
   
  * การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้นำหลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตกล้วยไม้ และผลิตกล้วยไม้ปลอดภัย ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จ.สมุทรสาคร  คลิก
  * การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์กล้วยไม้..ความก้วหน้าคลัสเตอร์กล้วยไม้ไทย วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ แสนปลาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม    คลิก
  * กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ  คลิก
  * การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด   คลิ๊ก
  * ภาพการรับมอบให้เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมงานวันสาธิตโครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่มันสำปะหลัง ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร    คลิ๊ก
 
* ภาพการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย ในงาน The 24th China Harbin International Economic & Trade Fair ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน   คลิ๊ก
  * ภาพการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย    คลิ๊ก
 
* ภาพโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก (ผึ้ง) ปี ๒๕๕๖ กิจกรรมงานมหกรรมสินค้าน้ำผึ้งคุณภาพ "งานน้ำผึ้งไทยสู่อาเซียน" วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดขอนแก่น   คลิ๊ก
 
* ภาพความร่วมมือทางวิชาการไทย-อาร์เจนตินา งานความร่วมมือด้านการเลี้ยงผึ้ง ผลิตภัณฑ์ผึ้ง และการตลาด วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร    คลิ๊ก
 
 
* งานมหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งรักษ์..รักษ์กล้วยไม้..รักษ์แผ่นดิน "7th Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise 2013" ระหว่างวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณฮอลล์ ออฟ เฟรม ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน   คลิ๊ก
 
* การประชุมงานมหกรรมน้ำผึ้งไทยสู่อาเชียน โครงการครัวไทยสู๋ครัวโลก (ผึ้ง) ปี ๒๕๕๖ วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   คลิ๊ก
 
* ภาพการแถลงข่าวการจัดประกวดกล้วยไม้ในงาน 7th Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise 2013 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษยน 2556 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร     คลิ๊ก
 
* ภาพกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร วันที่ ๙ เมษยน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   คลิ๊ก
  * นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ นำสมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย เข้าร่วมงาน Hong Kong Flower Show 2013 ณ Victoria Park เขต Causeway Bay เขตบริหารพิเศษฮ่องกง วันที่ 15-25 มีนาคม 2556  คลิ๊ก
 
* สรุปภาพกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรการคิดเชิงสังเคราะห์สำหรับสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพและการเข้าใจผู้อื่น รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันเกษตรธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ  คลิ๊ก
 
* สภาพการประชุมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ำ ปี ๒๕๕๕ -๒๕๕๖ โดยท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ นายวิทยา อธิปอนันต์ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร  คลิ๊ก
 
* ภาพการให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักส่งเสริและจัดการสินค้าเกษตร โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร วันที่ 28 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  คลิ๊ก
 
* ภาพติดตามงานโครงการนำร่องส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ปี 2555/56 วันที่ 10 - 11 มกราคม 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสาน ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  คลิ๊ก
 
* ภาพการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 24 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  คลิ๊ก
 
* สรุปภาพการประชุม"แนวทางพัฒนางานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ" วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม Operation Room อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการเกษตร  คลิ๊ก
 
* สรุปภาพกิจกรรม"ติดตามงานโครงการนำร่องส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ปี 2555" ระหว่างวันที่ ๓-๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสระแก้ว   คลิ๊ก
 
* ภาพการประชาสัมพันธ์"การเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดขอนแก่น   คลิ๊ก
  * ภาพพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร   คลิ๊ก
  * ภาพการอบรมเทคโนโลยีการเพาะเมล็ดกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีในสภาพปลอดเชื้อ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเล้ยง)  คลิ๊ก
  * ภาพการอบรมการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   คลิ๊ก
  * ภาพประชุมวิชาการ เรื่อง ข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   คลิ๊ก
  * ภาพการประชุมเตรียมการฝึกอบรมเรื่องถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารี ในสภาพปลอดเชื้อ และพิธีรับมอบผลงาน จากโครงการวิจัย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมการผลิตผักฯ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   คลิ๊ก
 
* ภาพการประชุมแผนงานแสดงสินค้าต่างประเทศ ปี 2556 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   คลิ๊ก
 
* ภาพการประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   คลิ๊ก
 
* งานนิทรรศการ "มหกรรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2555" เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 45 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2555 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร   คลิ๊ก
 
* ประมวลภาพเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2555 ครบรอบปีที่ 45 และงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 การจัดนิทรรศการทางวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย” เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2555 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร    คลิ๊ก
 
* ประมวลภาพเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2555 ครบรอบปีที่ 45 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 และงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร  คลิ๊ก
 
* นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรประชุมเรื่องโครงสร้างสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (ใหม่) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  คลิ๊ก
 
* การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตปาล์มน้ำมันและโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าฯ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร    คลิ๊ก
 
* นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ติดตามงานโครงการเสถียรภาพมะพร้าว ในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม   คลิ๊ก
  * การเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555  คลิ๊ก
 
* การประสานงานและติดตามงานการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2555  คลิ๊ก
 
* พี่-น้อง สสจ. มอบเงินและสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับบริจาคสิ่งของของผู้ใจบุญร่วมช่วยเหลือและเอื่อเฟื้อน้ำใจให้แกบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555   คลิ๊ก
 
* แสดงความยินดีกับนายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่ตั้งเป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1   คลิ๊ก
 
* นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เทสโก้โลตัส พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ตลาดไทยและตลาดโลก" เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์   คลิ๊ก
 
* การเก็บข้อมูลโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ณ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี   คลิ๊ก
 
* การเก็บข้อมูลโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ณ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี   คลิ๊ก
 
* การเก็บข้อมูลโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ณ จังหวัดลำพูน และเชียงใหม่   คลิ๊ก
 
* กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ กรมส่งเสริมการเกษตร และ The Mall Group จัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 5" โดย พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ห้างเดอะมอลล์ รามคำแหง 3      คลิ๊ก
 
* การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการประเมินผลปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาโครงการ โดย นายสุรพล จารุพงศ์ ผอ.สสจ. เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.   คลิ๊ก
-
  1  2  3   
.......................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (28/08/2008)
www.your-perfume.com
.......................................................................................................