ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.           วิสัยทัศน์        "รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร"
 
โครงการของ สสจ.
-
 
โครงการของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปี 2560
 
 
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    คลิ๊ก
 
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP    คลิ๊ก
         - GAP รายกลุ่ม      คลิ๊ก
         - GAP รายเดี่ยว    คลิ๊ก
 
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์    คลิ๊ก
 
 
   - หลักสูตรเกษตรอินทรีย์สู่มาตรฐาน    คลิ๊ก
   
โครงการสมุนไพร    คลิ๊ก
 
โครงการมันสำปะหลัง   คลิ๊ก
   
โครงการอ้อยโรงงาน   คลิ๊ก
   
โครงการแมลงเศรษฐกิจ    คลิ๊ก
 
โครงการมันฝรั่ง    คลิ๊ก
 
โครงการพืชผัก     คลิ๊ก
 
โครงการกล้วยไม้    คลิ๊ก
   
โครงการไม้ดอกไม้ประดับ    คลิ๊ก
    โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     คลิ๊ก
    โครงการสับปะรด     คลิ๊ก
    โครงการกาแฟ     คลิ๊ก
    โครงการชา     คลิ๊ก
    โครงการไผ่     คลิ๊ก
    โครงการมะพร้าว     คลิ๊ก
    โครงการหวาย     คลิ๊ก
    โครงการแปลงใหญ่ไม้ผล     คลิ๊ก
    โครงการยางพารา     คลิ๊ก
    โครงการปาล์มน้ำมัน     คลิ๊ก
    โครงการพืชน้ำมัน     คลิ๊ก
    โครงการตลาดเกษตรกร     คลิ๊ก
 
...............................................................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (28/08/2008)
optimization-world.com
Www.free-counter-plus.com
......................................................................................................................................................................................................................