ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
MOU สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
-
   
กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์เทคโนโลยี
 
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติผลักดันยุทธศาสตร์ การแข่งขันกล้วยไม้ในตลาดโลก พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙   คลิ๊ก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทบางจาก
ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน  คลิ๊ก
กรมส่งเสริมการเกษตรกับบริบัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซัสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส)   คลิ๊ก
กรมการข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร (ข้าว)   คลิ๊ก
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ กับกรมส่งเสริมการเกษตร (หมอนไหม)    คลิ๊ก
กรมปศุสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร (ผึ้ง)    คลิ๊ก
   
   
   
............................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (28/08/2008)
Website counter
............................................................................................................................