ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
-
ssssssssssssssss
ข้อมูลแปลงใหญ่ข้าว ที่ส่งให้ ธ.ก.ส.
 
  * ข้อมูลพื้นที่แปลงใหญ่ สำหรับสินค้าข้าวรายแปลง จำแนกตามจังหวัด (22 ส.ค. 2559)    คลิ๊ก    
 
  * สรุปข้อมูลพื้นที่แปลงใหญ่ สำหรับสินข้าวรายแปลง จำแนกตามจังหวัด (22 ส.ค. 2559)   คลิ๊ก      
 
คู่มือโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐     คลิ๊ก    
   
เอกสารถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณี แปลงใหญ่ทั่วไป (มังคุด) อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง    คลิ๊ก   
   
เทปบันทึกภาพ การประชุมระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (13 ก.ค. 2559)    คลิ๊ก
   
เอกสารบรรยายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น โดย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (26 มิ.ย. 59)    คลิ๊ก    
   
เอกสารบรรยายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดย ผอ.สำราญ สาราบรรณ์ (15 มิ.ย. 59)    คลิ๊ก    
   
หลักการ และแนวคิดการปฏิรูปการเกษตร ของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เรื่องส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  (13 มิ.ย. 2560)      คลิ๊ก    
คู่มือสำหรับการดำเนินงานแบบแปลงใหญ่ (ฉบับปรับปรุงใหม่) (13 มิ.ย. 2560)     คลิ๊ก 
คู่มือสำหรับการดำเนินงานแบบแปลงใหญ่     คลิ๊ก
แผนปฏิบัติงานแบบแปลงใหญ่     คลิ๊ก
ข้อมูลแบบแปลงใหญ่ (ทั้งประเทศ) 
    * แยกตามเขต      คลิ๊ก
 
  * รายจังหวัด        คลิ๊ก     
เอกสารประกอบการประชุมแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (28 พ.ค. 2559)
    * แปลงใหญ่ประชารัฐ (รวม)       คลิ๊ก
    * แปลงใหญ่ประชารัฐ (เป็นจังหวัด)      คลิ๊ก
 
  * แยกตามชนิดพืช       คลิ๊ก
คู่มือประกวดแปลงต้นแบบแปลงใหญ่     คลิ๊ก
ประเด็นเน้นโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     คลิ๊ก
File นำเสนอ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร     คลิ๊ก
บทสรุป เกษตรกรรมแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     คลิ๊ก
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ในแบบ 76 แปลง
     * เขต 1    จังหวัดชัยนาท   จังหวัดนนทบุรี   จังหวัดปทุมธานี     จังหวัดลพบุรี   จังหวัดสระบุรี   จังหวัดสิงค์บุรี   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดอ่างทอง
     * เขต 2   จังหวัดกาญจนบุรี   จังหวัดนครปฐม   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   จังหวัดเพชรบุรี    จังหวัดราชบุรี    จังหวัดสมุทรสงคราม    จังหวัดสมุทรสาคร    จังหวัดสุพรรณบุรี
     * เขต 3   จังหวัดจันทบุรี    จังหวัดฉะเชิงเทรา    จังหวัดชลบุรี    จังหวัดตราด    จังหวัดนครนายก    จังหวัดปราจีนบุรี    จังหวัดระยอง    จังหวัดสมุทรปราการ    จังหวัดสระแก้ว
     * เขต 4   จังหวัดกาฬสินธุ์    จังหวัดขอนแก่น    จังหวัดนครพนม    จังหวัดบึงกาฬ    จังหวัดมุกดาหาร    จังหวัดร้อยเอ็ด
                    จังหวัดเลย    จังหวัดสกลนคร    จังหวัดหนองคาย   จังหวัดหนองบัวลำภู    จังหวัดอุดรธานี    จังหวัดมหาสารคาม
     * เขต 5   จังหวัดสงขลา    จังหวัดยะลา    จังหวัดตรัง    จังหวัดสตูล     จังหวัดปัตตานี     จังหวัดนราธิวาส     จังหวัดพัทลุง
     * เขต 6   จังหวัดเชียงราย     จังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดน่าน    จังหวัดพะเยา    จังหวัดแพร่     จังหวัดแม่ฮ่องสอน     จังหวัดลำปาง     จังหวัดลำพูน
     * เขต 7   จังหวัดชัยภูมิ    จังหวัดนครราชสีมา    จังหวัดบุรีรัมย์     จังหวัดยโสธร     จังหวัดศรีสะเกษ     จังหวัดสุรินทร์     จังหวัดอำนาจเจริญ     จังหวัดอุบลราชธานี
     * เขต 8   จังหวัดกระบี่     จังหวัดชุมพร     จังหวัดพังงา     จังหวัดสุราษฎร์ธานี     จังหวัดภูเก็ต     จังหวัดนครศรีธรรมราช     จังหวัดระนอง
     * เขต 9   จังหวัดกำแพงเพชร     จังหวัดตาก     จังหวัดนครสวรรค์      จังหวัดพิจิตร     จังหวัดพิษณุโลก     จังหวัดเพชรบูรณ์          
                    จังหวัดสุโขทัย     จังหวัดอุตรดิตถ์     จังหวัดอุทัยธานี
แบบฟอร์มแผนสนับสนุนการส่งเสริมการเกษตรในแปลงใหญ่
     * แปลงต้นแบบ      คลิ๊ก
     * แปลงทั่วไป     คลิ๊ก
สรุปข้อมูลพื้นฐานแปลงต้นแบบรายเขต
     * เขต 1    จังหวัดชัยนาท   จังหวัดนนทบุรี   จังหวัดปทุมธานี     จังหวัดลพบุรี   จังหวัดสระบุรี   จังหวัดสิงค์บุรี   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดอ่างทอง
     * เขต 2   จังหวัดกาญจนบุรี   จังหวัดนครปฐม   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   จังหวัดเพชรบุรี    จังหวัดราชบุรี    จังหวัดสมุทรสงคราม    จังหวัดสมุทรสาคร    จังหวัดสุพรรณบุรี
     * เขต 3   จังหวัดจันทบุรี    จังหวัดฉะเชิงเทรา    จังหวัดชลบุรี    จังหวัดตราด    จังหวัดนครนายก    จังหวัดปราจีนบุรี    จังหวัดระยอง    จังหวัดสมุทรปราการ    จังหวัดสระแก้ว
     * เขต 4   จังหวัดกาฬสินธุ์    จังหวัดขอนแก่น    จังหวัดนครพนม    จังหวัดบึงกาฬ    จังหวัดมุกดาหาร    จังหวัดร้อยเอ็ด
                    จังหวัดเลย    จังหวัดสกลนคร    จังหวัดหนองคาย   จังหวัดหนองบัวลำภู    จังหวัดอุดรธานี    จังหวัดมหาสารคาม
     * เขต 5   จังหวัดสงขลา    จังหวัดยะลา    จังหวัดตรัง    จังหวัดสตูล     จังหวัดปัตตานี     จังหวัดนราธิวาส     จังหวัดพัทลุง
     * เขต 6   จังหวัดเชียงราย     จังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดน่าน    จังหวัดพะเยา    จังหวัดแพร่     จังหวัดแม่ฮ่องสอน     จังหวัดลำปาง     จังหวัดลำพูน
     * เขต 7   จังหวัดชัยภูมิ    จังหวัดนครราชสีมา    จังหวัดบุรีรัมย์     จังหวัดยโสธร     จังหวัดศรีสะเกษ     จังหวัดสุรินทร์     จังหวัดอำนาจเจริญ     จังหวัดอุบลราชธานี
     * เขต 8   จังหวัดกระบี่     จังหวัดชุมพร     จังหวัดพังงา     จังหวัดสุราษฎร์ธานี     จังหวัดภูเก็ต     จังหวัดนครศรีธรรมราช     จังหวัดระนอง
     * เขต 9   จังหวัดกำแพงเพชร     จังหวัดตาก     จังหวัดนครสวรรค์      จังหวัดพิจิตร     จังหวัดพิษณุโลก     จังหวัดเพชรบูรณ์          
                    จังหวัดสุโขทัย     จังหวัดอุตรดิตถ์     จังหวัดอุทัยธานี
   
หนังสือจากกรมส่งเสริมการเกษตร
  หนังสือสั่งการ การถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
     * เรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทุกสำนักงาน (9 สิงหาคม 2559)    คลิ๊ก
     * เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด (9 สิงหาคม 2559)    คลิ๊ก
     * เรียนเกษตรกรุงเทพมหานคร (9 สิงหาคม 2559)    คลิ๊ก
  โครงการสนับสนุนสินเชื่อชาวนา
     * โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 (1 สิงหาคม 2559)   คลิ๊ก   
     * คู่มือโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 (8 สิงหาคม 2559)    คลิ๊ก
 
   * หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด เรื่องแจ้งหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 (1 สิงหาคม 2559)   คลิ๊ก   
 
   * หนังสือแจ้งเกษตรกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด เรื่องแจ้งหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 (1 สิงหาคม 2559)   คลิ๊ก   
 
   * แบบปะหน้าขอรับการสนับสนุนโครงการฯ แบบแปลงใหญ่ (1 สิงหาคม 2559)   คลิ๊ก   
     * หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด เรื่องเร่งรัดการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (27 กรกฎาคม 2559)   คลิ๊ก   
 
   * หนังสือแจ้งเกษตรกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด เรื่องเร่งรัดการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (27 กรกฎาคม 2559)     คลิ๊ก   
 
   * แปลงใหญ่ที่ยังไม่ผ่านการรับรองคณะอนุฯ รายแปลง 109 แปลง (27 กรกฎาคม 2559)    คลิ๊ก   
 
   * แปลงใหญ่ที่ยังไม่บันทึกในระบบ รายแปลง 396 แปลง (27 กรกฎาคม 2559)   คลิ๊ก   
     * สรุปข้อมูลพื้นที่และสินค้า (แปลงต้นแบบและแปลงทั่วไป) รายแปลง 591 แปลง (27 กรกฎาคม 2559)    คลิ๊ก   
     * แจ้งระบบข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ถึง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เกษตรกรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (27 มิถุนายน 2559)  คลิ๊ก
     * ขอความอนุเคราะห์จัดทำสรุปผลความก้าวหน้าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แบบ 1 หน้า (3 มิถุนายน 2559)
        - หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด        คลิ๊ก
        - หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9   คลิ๊ก
             * ข้าวแปลงใหญ่ เกษตรสมัยใหม่ ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี     คลิ๊ก
            * ข้าวแปลงใหญ่ เกษตรสมัยใหม่ ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ    คลิ๊ก
             * มะม่วงแปลงใหญ่ เกษตรสมัยใหม่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก    คลิ๊ก
             * ข้าวแปลงใหญ่ประชารัฐ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ    คลิ๊ก
             * ข้าวแปลงใหญ่ประชารัฐ อ.บางประม้า จ.สุพรรณบุรี     คลิ๊ก
             * ปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ประชารัฐ อ.สิเกา จ.ตรัง       คลิ๊ก
              * ส้มโอแปลงใหญ่ประชารัฐ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม      คลิ๊ก
      * การดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (วันที่ 24 มีนาคม 2559)      คลิ๊ก
     * ข้อมูลพื้นฐานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
     * หนังสือสั่งการ      คลิ๊ก
     * แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล "ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่"      คลิ๊ก
     * หนังสือด่วนที่สุด "ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพิกัดแผนที่แปลงใหญ่"      คลิ๊ก
   
เอกสารประกอบการสัมมนาแปลงใหญ่ วันที่ 19 - 21 มิ.ย. 60 โรงแรมมารวยการ์เด้น
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้แปลงใหญ่ โดย ท่านอธิบดี โอฬาร พิทักษ์
การสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (25/02/16)
free-counter-plus.com
...........................................................................................................................................................................................................................................................