ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
-
ssssssssssssssss
ข้อมูลแปลงใหญ่ ปี 2560
     * ข้อมูลแปลงใหญ่ ปี 2560 (27 ก.พ. 2560)    คลิ๊ก
แผนปฏิบัติการบูรณาการ SC   
     * แผนปฏิบัติการบูรณาการ SC   คลิ๊ก
     * ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานรายแปลงจังหวัดสมุทรสงคราม    คลิ๊ก
การคัดเลือกรูปแบบพื้นที่ในการปรับระดับพื้นที่แปลงนา (Leveling) ในแปลงใหญ่ (22 ก.พ. 2560)
     * เกณฑ์การคัดเลือกแปลงปรับระดับพื้นที่แปลงนา (Leveling) ในแปลงใหญ่    คลิ๊ก
     * ประโยชน์การปรับระดับพื้นที่แปลงนา   คลิ๊ก
     * สำรวจปรับระดับพื้นที่ (จังหวัด)    คลิ๊ก
     * สำรวจปรับระดับพื้นที่ (กรุงเทพฯ)    คลิ๊ก
     * แบบปอร์มสำรวจความต้องการปรับระดับพื้นที่แปลงนา    คลิ๊ก
การประกวดแปลงต้นแบบตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (27 ม.ค. 2560)
     * คู่มือการประกวดแปลงต้นแบบตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     คลิ๊ก
     * ขั้นตอนการประกวดแปลงต้นแบบฯ     คลิ๊ก
     * หลักเกณฑ์การให้คะแนน ชุดที่ 1    คลิ๊ก
     * หลักเกณฑ์การให้คะแนน ชุดที่ 2    คลิ๊ก
     * หลักเกณฑ์การให้คะแนน ชุดที่ 3    คลิ๊ก
     * การประกวดแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     คลิ๊ก
     * หลักเกณฑ์การประกวดแปลงใหญ่ต้นแบบ โดยนางสาวจิราภา จอมไธสง      คลิ๊ก
     * Video Conference การบันทึกข้อมูลแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2560     คลิ๊ก
ข้อมูลแปลงใหญ่ ปี 2559
     * แปลงใหญ่ทั้งหมด (19 ธ.ค. 2559)    คลิ๊ก
     * แปลงใหญ่ทั้งหมด (14 ธ.ค. 2559)    คลิ๊ก
     * แปลงใหญ่ทั้งหมด (6 ธ.ค. 2559)    คลิ๊ก
     * แปลงใหญ่ทั้งหมด (7 พ.ย. 2559)     คลิ๊ก
     * แปลงใหญ่ทั้งหมด (31 ต.ค. 2559)    คลิ๊ก
 
   * แปลงใหญ่ทั้งหมด (10 ต.ค. 2559)    คลิ๊ก
 
   * แปลงใหญ่ทั้งหมด (3 ต.ค. 2559)    คลิ๊ก
     * แปลงใหญ่ทั้งหมด (28 ก.ย. 2559)    คลิ๊ก
   
โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (6 ม.ค. 2560)
     * คู่มือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กษ. และ ธ.ก.ส.)     คลิ๊ก
     * แบบฟอร์มรายงานสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่     คลิ๊ก
     * หนังสือ ขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี)     คลิ๊ก
     * หนังสือส่ง คู่มือดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ทุกจังหวัด)     คลิ๊ก
     * หนังสือส่ง คู่มือโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กทม.)     คลิ๊ก
   
ข้อมูลแปลงใหญ่ข้าว ที่ส่งให้ ธ.ก.ส. (11 ต.ค. 2559)
     * สรุปข้อมูลพื้นที่แปลงใหญ่ สำหรับสินค้าข้าวรายแปลง จำแนกตามจังหวัด รอบที่ 5 (10 ต.ค. 2559)    คลิ๊ก
     * สรุปข้อมูลพื้นที่แปลงใหญ่ สำหรับสินค้าข้าวรายแปลง จำแนกตามจังหวัด รอบที่ 4 (12 ก.ย. 2559) ขอแก้ไข     คลิ๊ก
     * สรุปข้อมูลพื้นที่แปลงใหญ่ สำหรับสินค้าข้าวรายแปลง จำแนกตามจังหวัด รอบที่ 3 (1 ก.ย. 2559)      คลิ๊ก
     * สรุปข้อมูลพื้นที่แปลงใหญ่ สำหรับสินค้าข้าวรายแปลง จำแนกตามจังหวัด รอบที่ 2 (15 ส.ค. 2559)     คลิ๊ก
     * สรุปข้อมูลพื้นที่แปลงใหญ่ สำหรับสินค้าข้าวรายแปลง จำแนกตามจังหวัด รอบที่ 1 (22 ก.ค. 2559)      คลื๊ก
   
สรุปข้อมูลพื้นที่และสินค้าที่เข้าหลักเกณฑ์แปลงใหญ่  (ข้อมูลส่งจังหวัด)
      * สรุปข้อมูลพื้นที่และสินค้าที่เข้าหลักเกณฑ์แปลงใหญ่ รอบ 2 (31 ต.ค. 2559)    คลิ๊ก
      * สรุปข้อมูลพื้นที่และสินค้าข้าวรายจังหวัดที่เข้าหลักเกณฑ์แปลงใหญ่ (10 ต.ค. 2559)    คลิ๊ก
      * สรุปข้อมูลพื้นที่และสินค้าที่เข้าหลักเกณฑ์แปลงใหญ่ (28 ก.ย. 2559)     คลิ๊ก
   
ถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 (5 ต.ค. 2559)
     * เขต 1   ชัยนาท    นนทบุรี    ปทุมธานี    ลพบุรี    สระบุรี    สิงห์บุรี    พระนครศรีอยุธยา    อ่างทอง
 
 
 
   * เขต 4    กาฬสินธุ์    ขอนแก่น    นครพนม    บึงกาฬ    มหาสารคาม    มุกดาหาร    ร้อยเอ็ด    เลย    สกลนคร     หนองคาย    หนองบัวลำภู    อุดรธานี
 
 
   * เขต 6   เชียงราย     เชียงใหม่    น่าน     พะเยา    แพร่    แม่ฮ่องสอน    ลำปาง    ลำพูน
 
   * เขต 7   ชัยภูมิ    นครราชสีมา    บุรีรัมย์    ยโสธร    ศรีสะเกษ    สุรินทร์    อำนาจเจริญ    อุบลราชธานี
 
   * เขต 8   กระบี่    ชุมพร    นครศรีธรรมราช    พังงา    ภูเก็ต    ระนอง    สุราษฎร์ธานี
 
   * เขต 9   กำแพงเพชร    ตาก    นครสวรรค์    พิษณุโลก    เพชรบูรณ์  พิจิตร    สุโขทัย     อุตรดิตถ์    อุทัยธานี
   
แปลงใหญ่ 1 แผ่น
     กระบี่    กาญจนบุรี    กาฬสินธุ์    กำแพงเพชร    ขอนแก่น    จันทบุรี    ฉะเชิงเทรา    ชลบุรี    ชัยนาท    ชัยภูมิ    ชุมพร    เชียงราย    เชียงใหม่    ตราด    ตาก    นครนายก    นครปฐม
     นครพนม    นครศรีธรรมราช    นนทบุรี    นราธิวาส    บึงกาฬ    บุรีรัมย์    ปทุมธานี    ประจวบคีรีขันธ์    ปราจีนบุรี    ปัตตานี    พระนครศรีอยุธยา    พังงา    พัทลุง    พิจิตร
     พิษณุโลก    เพชรบุรี    เพชรบูรณ์    แพร่    ภูเก็ต    มหาสารคาม    มุกดาหาร    แม่ฮ่องสอน    ยโสธร    ยะลา    ร้อยเอ็ด    ระยอง    ราชบุรี    ลพบุรี   ลำปาง    ลำพูน    เลย   ศรีสะเกษ
     สกลนคร   สงขลา    สตูล    สมุทรปราการ    สระแก้ว    สิงห์บุรี    สุโขทัย    สุพรรณบุรี    สุราษฎร์ธานี    สุรินทร์    หนองคาย    หนองบัวลำภู    อ่างทอง    อำนาจเจริญ
     อุดรธานี    อุตรดิตถ์    อุทัยธานี    อุบลราชธานี
 
เอกสารประกอบการประชุมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 26 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 
   * ระเบียบวาระการประชุม   คลิ๊ก
 
   * ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   คลิ๊ก
 
   * การสนับสนุนสินเชื่อโครงการฯ    คลิ๊ก
 
   * กิจกรรมดำเนินการฯ ในปี 2560    คลิ๊ก
 
สรุปข้อมูลพื้นที่แปลงใหญ่ สำหรับสินข้าวรายแปลง จำแนกตามจังหวัด รอบ 3   คลิ๊ก
   
คู่มือโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐     คลิ๊ก    
   
เอกสารถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณี แปลงใหญ่ทั่วไป (มังคุด) อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง    คลิ๊ก   
   
เทปบันทึกภาพ การประชุมระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (13 ก.ค. 2559)    คลิ๊ก
   
เอกสารบรรยายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น โดย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (26 มิ.ย. 59)    คลิ๊ก    
   
เอกสารบรรยายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดย ผอ.สำราญ สาราบรรณ์ (15 มิ.ย. 59)    คลิ๊ก    
   
คู่มือการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (15 ธ.ค.59)  คลิ๊ก
แผนปฏิบัติงาแบบนแปลงใหญ่     คลิ๊ก
ข้อมูลแบบแปลงใหญ่ (ทั้งประเทศ) 
    * แยกตามเขต      คลิ๊ก
 
  * รายจังหวัด        คลิ๊ก     
เอกสารประกอบการประชุมแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (28 พ.ค. 2559)
    * แปลงใหญ่ประชารัฐ (รวม)       คลิ๊ก
    * แปลงใหญ่ประชารัฐ (เป็นจังหวัด)      คลิ๊ก
 
  * แยกตามชนิดพืช       คลิ๊ก
ประเด็นเน้นโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     คลิ๊ก
File นำเสนอ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร     คลิ๊ก
บทสรุป เกษตรกรรมแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     คลิ๊ก
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ในแบบ 76 แปลง
     * เขต 1    จังหวัดชัยนาท   จังหวัดนนทบุรี   จังหวัดปทุมธานี     จังหวัดลพบุรี   จังหวัดสระบุรี   จังหวัดสิงค์บุรี   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดอ่างทอง
     * เขต 2   จังหวัดกาญจนบุรี   จังหวัดนครปฐม   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   จังหวัดเพชรบุรี    จังหวัดราชบุรี    จังหวัดสมุทรสงคราม    จังหวัดสมุทรสาคร    จังหวัดสุพรรณบุรี
     * เขต 3   จังหวัดจันทบุรี    จังหวัดฉะเชิงเทรา    จังหวัดชลบุรี    จังหวัดตราด    จังหวัดนครนายก    จังหวัดปราจีนบุรี    จังหวัดระยอง    จังหวัดสมุทรปราการ    จังหวัดสระแก้ว
     * เขต 4   จังหวัดกาฬสินธุ์    จังหวัดขอนแก่น    จังหวัดนครพนม    จังหวัดบึงกาฬ    จังหวัดมุกดาหาร    จังหวัดร้อยเอ็ด
                    จังหวัดเลย    จังหวัดสกลนคร    จังหวัดหนองคาย   จังหวัดหนองบัวลำภู    จังหวัดอุดรธานี    จังหวัดมหาสารคาม
     * เขต 5   จังหวัดสงขลา    จังหวัดยะลา    จังหวัดตรัง    จังหวัดสตูล     จังหวัดปัตตานี     จังหวัดนราธิวาส     จังหวัดพัทลุง
     * เขต 6   จังหวัดเชียงราย     จังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดน่าน    จังหวัดพะเยา    จังหวัดแพร่     จังหวัดแม่ฮ่องสอน     จังหวัดลำปาง     จังหวัดลำพูน
     * เขต 7   จังหวัดชัยภูมิ    จังหวัดนครราชสีมา    จังหวัดบุรีรัมย์     จังหวัดยโสธร     จังหวัดศรีสะเกษ     จังหวัดสุรินทร์     จังหวัดอำนาจเจริญ     จังหวัดอุบลราชธานี
     * เขต 8   จังหวัดกระบี่     จังหวัดชุมพร     จังหวัดพังงา     จังหวัดสุราษฎร์ธานี     จังหวัดภูเก็ต     จังหวัดนครศรีธรรมราช     จังหวัดระนอง
     * เขต 9   จังหวัดกำแพงเพชร     จังหวัดตาก     จังหวัดนครสวรรค์      จังหวัดพิจิตร     จังหวัดพิษณุโลก     จังหวัดเพชรบูรณ์          
                    จังหวัดสุโขทัย     จังหวัดอุตรดิตถ์     จังหวัดอุทัยธานี
แบบฟอร์มแผนสนับสนุนการส่งเสริมการเกษตรในแปลงใหญ่
     * แปลงต้นแบบ      คลิ๊ก
     * แปลงทั่วไป     คลิ๊ก
สรุปข้อมูลพื้นฐานแปลงต้นแบบรายเขต
     * เขต 1    จังหวัดชัยนาท   จังหวัดนนทบุรี   จังหวัดปทุมธานี     จังหวัดลพบุรี   จังหวัดสระบุรี   จังหวัดสิงค์บุรี   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดอ่างทอง
     * เขต 2   จังหวัดกาญจนบุรี   จังหวัดนครปฐม   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   จังหวัดเพชรบุรี    จังหวัดราชบุรี    จังหวัดสมุทรสงคราม    จังหวัดสมุทรสาคร    จังหวัดสุพรรณบุรี
     * เขต 3   จังหวัดจันทบุรี    จังหวัดฉะเชิงเทรา    จังหวัดชลบุรี    จังหวัดตราด    จังหวัดนครนายก    จังหวัดปราจีนบุรี    จังหวัดระยอง    จังหวัดสมุทรปราการ    จังหวัดสระแก้ว
     * เขต 4   จังหวัดกาฬสินธุ์    จังหวัดขอนแก่น    จังหวัดนครพนม    จังหวัดบึงกาฬ    จังหวัดมุกดาหาร    จังหวัดร้อยเอ็ด
                    จังหวัดเลย    จังหวัดสกลนคร    จังหวัดหนองคาย   จังหวัดหนองบัวลำภู    จังหวัดอุดรธานี    จังหวัดมหาสารคาม
     * เขต 5   จังหวัดสงขลา    จังหวัดยะลา    จังหวัดตรัง    จังหวัดสตูล     จังหวัดปัตตานี     จังหวัดนราธิวาส     จังหวัดพัทลุง
     * เขต 6   จังหวัดเชียงราย     จังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดน่าน    จังหวัดพะเยา    จังหวัดแพร่     จังหวัดแม่ฮ่องสอน     จังหวัดลำปาง     จังหวัดลำพูน
     * เขต 7   จังหวัดชัยภูมิ    จังหวัดนครราชสีมา    จังหวัดบุรีรัมย์     จังหวัดยโสธร     จังหวัดศรีสะเกษ     จังหวัดสุรินทร์     จังหวัดอำนาจเจริญ     จังหวัดอุบลราชธานี
     * เขต 8   จังหวัดกระบี่     จังหวัดชุมพร     จังหวัดพังงา     จังหวัดสุราษฎร์ธานี     จังหวัดภูเก็ต     จังหวัดนครศรีธรรมราช     จังหวัดระนอง
     * เขต 9   จังหวัดกำแพงเพชร     จังหวัดตาก     จังหวัดนครสวรรค์      จังหวัดพิจิตร     จังหวัดพิษณุโลก     จังหวัดเพชรบูรณ์          
                    จังหวัดสุโขทัย     จังหวัดอุตรดิตถ์     จังหวัดอุทัยธานี
   
หนังสือจากกรมส่งเสริมการเกษตร
  แนวทางการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่
     * เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุดจังหวัด     คลิ๊ก
     * เรียนเกษตรกรุงเทพมหานคร      คลิ๊ก
     * เอกสารแนบ    คลิ๊ก
 
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2560
     * เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    คลิ๊ก
 
ด่วนที่สุด เรื่องโอนจัดสรรงบประมาณประชุมคณะกรรมการเคลือข่ายแปลงใหญ่
 
   * หนังสือ ด่วยที่สุด กษ 1011/ว 193 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560    คลิ๊ก
  แจ้งปรับหลักเกณฑ์ และขัเนตอนการรับสมัครเกษตรกรระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2 ก.พ. 2560)    
     * เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด   คลิ๊ก
     * เรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9   คลิ๊ก
     * เรียนเกษตรกรุงเทพมหานคร   คลิ๊ก
     * แบบสรุปพื้นที่และสินค้าแปลงใหญ่ ปี 2560    แบบสรุปข้อมูลพื้นที่และสินค้าแปลงเตรียมความพร้อม  
     * แบบรายชื่อกลุ่มโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    ใบสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  การสัมมนาเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (6 ม.ค. 2560)
     * หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทุกสำนักงาน , เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเอกสารแนบ  คลิ๊ก
  หนังสือด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่
     * เรียนเกษตรกรุงเทพมหานคร และ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด     คลิ๊ก
     * ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่    คลิ๊ก
 
หนังสือสั่งการการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
 
   * เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด    คลิ๊ก
 
   * เรียนเกษตรกรุงเทพมหานคร     คลิ๊ก
 
   * แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน       คลิ๊ก
 
   * เอกสารตัวอย่างแผนปฏิบัติงานฯ แปลงใหญ่ส้มโอ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม     คลิ๊ก
 
หนังสือสั่งการเร่งรัดการส่งการขอปรับเปลี่ยนเป้าหมายโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
 
   * เรียนผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร    คลิ๊ก
  หนังสือด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผ่านระบบ VDO Conference (26 ตุลาคม 2559)
     * เรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทุกสำนักงาน    คลิ๊ก
     * เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด    คลิ๊ก
     * เรียนเกษตรกรุงเทพมหานคร     คลิ๊ก
     * เรียนผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม   คลิ๊ก
  ข้อมูลพื้นที่และสินค้าข้าวรายจังหวัด (18 ตุลาคม 2559)
     * เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด   คลิ๊ก
     * เรียนเกษตรกรุงเทพมหานคร   คลิ๊ก
     * ข้อมูลพื้นที่และสินค้าข้าวรายจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559)       คลิ๊ก
 
ส่งคู่มือการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 
   * เรียนเกษตรกรุงเทพมหานคร    คลิ๊ก
 
   * เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    คลิ๊ก
 
   * แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    คลิ๊ก
 
   * คู่มือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    คลิ๊ก
  ขอส่งข้อมูลพื้นที่และสินค้ารายจังหวัด (7 ตุลาคม 2559)
     * เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ด่วนที่สุด)   คลิ๊ก
     * สรุปข้อมูลพื้นที่และสินค้าที่เข้าหลักเกณฑ์แปลงใหญ่  (ข้อมูลส่งจังหวัด)  คลิ๊ก
  หนังสือสั่งการ เร่งรัดการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60
     * เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด (15 กันยายน 2559)    คลิ๊ก
     * เรียนเกษตรกรุงเทพมหานคร (15 กันยายน 2559)    คลิ๊ก
     * แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ สินเชื่อแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 (15 กันยายน 2559)    คลิ๊ก
  หนังสือสั่งการ การถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
     * เรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทุกสำนักงาน (9 สิงหาคม 2559)    คลิ๊ก
     * เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด (9 สิงหาคม 2559)    คลิ๊ก
     * เรียนเกษตรกรุงเทพมหานคร (9 สิงหาคม 2559)    คลิ๊ก
  โครงการสนับสนุนสินเชื่อชาวนา
     * โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 (1 สิงหาคม 2559)   คลิ๊ก   
     * คู่มือโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 (8 สิงหาคม 2559)    คลิ๊ก
 
   * หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด เรื่องแจ้งหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 (1 สิงหาคม 2559)   คลิ๊ก   
 
   * หนังสือแจ้งเกษตรกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด เรื่องแจ้งหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 (1 สิงหาคม 2559)   คลิ๊ก   
 
   * แบบปะหน้าขอรับการสนับสนุนโครงการฯ แบบแปลงใหญ่ (1 สิงหาคม 2559)   คลิ๊ก   
     * หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด เรื่องเร่งรัดการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (27 กรกฎาคม 2559)   คลิ๊ก   
 
   * หนังสือแจ้งเกษตรกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด เรื่องเร่งรัดการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (27 กรกฎาคม 2559)     คลิ๊ก   
 
   * แปลงใหญ่ที่ยังไม่ผ่านการรับรองคณะอนุฯ รายแปลง 109 แปลง (27 กรกฎาคม 2559)    คลิ๊ก   
 
   * แปลงใหญ่ที่ยังไม่บันทึกในระบบ รายแปลง 396 แปลง (27 กรกฎาคม 2559)   คลิ๊ก   
     * สรุปข้อมูลพื้นที่และสินค้า (แปลงต้นแบบและแปลงทั่วไป) รายแปลง 591 แปลง (27 กรกฎาคม 2559)    คลิ๊ก   
     * แจ้งระบบข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ถึง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เกษตรกรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (27 มิถุนายน 2559)  คลิ๊ก
     * ขอความอนุเคราะห์จัดทำสรุปผลความก้าวหน้าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แบบ 1 หน้า (3 มิถุนายน 2559)
        - หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด        คลิ๊ก
        - หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9   คลิ๊ก
             * ข้าวแปลงใหญ่ เกษตรสมัยใหม่ ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี     คลิ๊ก
            * ข้าวแปลงใหญ่ เกษตรสมัยใหม่ ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ    คลิ๊ก
             * มะม่วงแปลงใหญ่ เกษตรสมัยใหม่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก    คลิ๊ก
             * ข้าวแปลงใหญ่ประชารัฐ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ    คลิ๊ก
             * ข้าวแปลงใหญ่ประชารัฐ อ.บางประม้า จ.สุพรรณบุรี     คลิ๊ก
             * ปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ประชารัฐ อ.สิเกา จ.ตรัง       คลิ๊ก
              * ส้มโอแปลงใหญ่ประชารัฐ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม      คลิ๊ก
      * การดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (วันที่ 24 มีนาคม 2559)      คลิ๊ก
     * ข้อมูลพื้นฐานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
     * หนังสือสั่งการ      คลิ๊ก
     * แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล "ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่"      คลิ๊ก
     * หนังสือด่วนที่สุด "ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพิกัดแผนที่แปลงใหญ่"      คลิ๊ก
   
เอกสารการสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  - เอกสารการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ชาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังวัดชลบุรี (11 - 13 มกราคม 2560)    
- เอกสารการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2559)
  - เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการฯ แปลงใหญ่ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ชาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา (วันที่ 6-8 กันยายน 2559)
 
  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้แปลงใหญ่ โดย ท่านอธิบดี โอฬาร พิทักษ์
  - การสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (25/02/16)
free-counter-plus.com
...........................................................................................................................................................................................................................................................