- กรมส่งเสริมการเกษตร ชู "น้ำผึ้ง" หนึ่งผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพมวลมนุษยชาติ เดินหน้าเสริมรู้ผู้เลี้ยงผึ้ง-เชื่อมโยงเครือข่าย ผลิตและตลาด พร้อมต่อยอดธุรกิจชุมชน
- กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจจัดสัมมนาพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ วันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดปทุมธาน
- กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรง สำหรับเกษตรกรมือใหม่
- กรมส่งเสริมการเกษตร แนะอบอุ่นบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด สร้างรายได้สูงในฤดูหนาว
- กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรเลี้ยงผึ้ง เตรียมความพร้อมรังผึ้ง เพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำผึ้ง ช่วงต้นหนาว-ฤดูดอกไม้บาน
- กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนไขข้อสงสัย เรื่อง "การขี้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ"
- โครงการยกระดับแปลงใหญ่ (ผึ้งโพรง) ด้วยเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม จ.นครศรีธรรมราช
- แปลงใหญ่จิ้งหรีด ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผลิตจิ้งหรีดมาตรฐาน GAP แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
- แปลงใหญ่จิ้งหรีด ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี พัฒนาเกษตรกรสร้างอาชีพเสริมเลี้ยงจิ้งหรีด สู่การส่งออกผลผลิตอย่างยั่งยืน
- "น้ำผึ้งเดือนห้า" จากป่าชายเลน สุดยอดผลิตภัณฑ์แปลงใหญ่ "ผึ้งบ้านไหนหนัง" กระบี่
- กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ (23 ส.ค.64)
- กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาความรู้ให้เจ้าหน้าที่ด้านแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย (23 ส.ค.64)
- อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ปลื้มเกษตรกรและประชาชน รับชมการถ่ายทอดสด งานวันผึ้งโลก ครั้งที่ 4 ล้นหลาม (24 พ.ค.64)
- อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS HD ช่วงรายการ วันใหม่ วาไรตี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม งานวันผึ้งโลก 2564 วันที่ 20 พ.ค. 2564