*** ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-9406102 ***
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
องค์ความรู้แมลงเศรษฐกิจเอกสารแมลงเศรษฐกิจ


คลิปวิดีโอแมลงเศรษฐกิจ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

 จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ 27 ส.ค.64