*** ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-9406102 ***
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
- ผึ้งแมลงผสมเกสรในประเทศไทย (5 ก.ย.62)
- ภาษาของผึ้ง (21 ส.ค.62)
- งานส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย ในงาน Speciality & Fine Food Asia 2019 ณ Suntec สาธารณรัฐสิงคโปร์
(18 ก.ค.62)
- วิธีดูแลผึ้งพันธุ์ในฤดูฝน (25 มิ.ย.62)
- น้ำผึ้งเดือนห้า (12 มิ.ย.62)
- เกษตรมิติใหม่ : จิ้งหรีดออร์แกนิคเงินล้าน (5 มิ.ย.62)
 
อ่านทั้งหมด
 
องค์ความรู้แมลงเศรษฐกิจ
 
 
เอกสารแมลงเศรษฐกิจ
   
 
คลิปวีดีโอแมลงเศรษฐกิจ  
       
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม  
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์