ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
สรุปรายงานการประชุม Weeky Brief
-
   
 
* รายงานการประชุม สสจ. ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 มกราคม 2558)     คลิ๊ก
  * รายงานการประชุม สสจ. ครั้งที่ 10 (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557)    คลิ๊ก
 
* รายงานการประชุม สสจ. ครั้งที่ 9 (วันที่ 15 ตุลาคม 2557)     คลิ๊ก
 
* รายงานการประชุม สสจ. ครั้งที่ 8 (วันที่ 9 กันยายน 2557)     คลิ๊ก
 
* รายงานการประชุม สสจ. ครั้งที่ 7 (วันที่ 7 สิงหาคม 2557)      คลิ๊ก
 
* รายงานการประชุม สสจ. ครั้งที่ 6 (วันที่ 3 กรกฎาคม 2557)     คลิ๊ก
 
* รายงานการประชุม สสจ. ครั้งที่ 5 (วันที่ 25 มิถุนายน 2557)    คลิ๊ก
 
* รายงานการประชุม สสจ. ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 พฤศภาคม 2557)     คลิ๊ก
 
* รายงานการประชุม สสจ. ครั้งที่ 2 (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557)    คลิ๊ก
 
* รายงานการประชุม สสจ. ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มกราคม 2557)    คลิ๊ก
 
 
 
........................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (10/11/10)
Website counter
........................................................................................