ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
งานการเงินและพัสดุ
-
 
 
* ระเบียบงานการเงินและพัสดุ สสจ.  คลิ๊ก
 
* ตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านธนาคาร  คลิ๊ก
 
* ระเบียบงานการเงินและพัสดุกองคลัง  คลิ๊ก
 
* แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ  คลิ๊ก
 
 
 
   
   
   
............................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (04/07/11)
............................................................................................................................