ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.    วิสัยทัศน์   "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
   
สถานการณ์สินค้าเกษตร สสจ.
-
   
 
สถานการณ์การผลิตพืช (รายปี)
  * สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2564/65     คลิ๊ก
  * สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2563/64     คลิ๊ก
  * สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2562/63     คลิ๊ก
  * สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2561/62     คลิ๊ก
 
* สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2560/61     คลิ๊ก
  * สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2559/60     คลิ๊ก
 
* สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2558/59     คลิ๊ก
 
* สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2557/58     คลิ๊ก
 
* สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2556/57     คลิ๊ก
  * สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2555/56     คลิ๊ก
  * สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2554/55     คลิ๊ก
 
* สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2553/54      คลิ๊ก
 
* สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2552/53      คลิ๊ก
 
* สถานการณ์การผลิตพืช ปี 2551/52      คลิ๊ก