ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559
-
 
 
* มติ ครม.      คลิ๊ก
 
* โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559     คลิ๊ก
 
* แผนการดำเนินงานโครงการฯ   คลิ๊ก
 
* flow chat การดำเนินงานโครงการฯ       คลิ๊ก
 
* แบบแจ้งความเสียหายของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559      คลิ๊ก
 
* ข้อมูลพื้นที่ไม้ผล และจำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ปี 2559      คลิ๊ก
  * แนวทางการดำเนินงานฯ ตามภารกิจงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)       คลิ๊ก
 
* การตั้งค่า Proxy ให้กับเว็บเบราเซอร์    คลิ๊ก
 
* ขั้นตอนการใช้งานระบบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด)    คลิ๊ก
 
* ขั้นตอนการใช้งานระบบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระดับอำเภอ)    คลิ๊ก
 
* เบอร์ติดต่อสอบถาม และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม          คลิ๊ก
 
............................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (2/08/2016)
............................................................................................................................