ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.           วิสัยทัศน์        "รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร"
   
ยุทธศาสตร์สินค้า
-
   
  * ยุทธศาสตร์การจัดระบบตลาดสินค้าเกษตร         คลิ๊ก
 
* ยุทธศาสตร์กล้วยไม้         คลิ๊ก
 
* ยุทธศาสตร์ไม้ผล        คลิ๊ก
 
* ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม        คลิ๊ก
  * ยุทธศาสตร์มะพร้าวน้ำหอม       คลิ๊ก
  * ยุทธศาตร์กาแฟ         คลิ๊ก
 
* ยุทธศาสตร์ข้าว         คลิ๊ก
 
* ยุทธศาตร์ถัวเหลือง         คลิ๊ก
 
* ยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
 
* ยุทธศาสตร์สับปะรด (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
 
 
 
   
 
 
....................................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (28/08/2008)
optimization-world.com
..................................................................................................................................................................................................