ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.      วิสัยทัศน์    "หน่วยงานหลักในการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรสู่สากล"
 
คำสั่งสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
-
   
คำสั่ง กสก. ที่ 29/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 28/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 27/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 26/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 25/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 24/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 22/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 21/2555
 
คำสั่ง กสก. ที่ 20/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 18/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 17/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 16/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 15/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 14/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 12/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 11/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 10/2555
 
คำสั่ง กสก. ที่ 9/2555
 
คำสั่ง กสก. ที่ 8/2555
 
คำสั่ง กสก. ที่ 7/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 6/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 5/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 4/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 3/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 2/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 1/2555
คำสั่ง กสก. ที่ 31/2554
 

แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและระสานงานจงหวัดตามโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔/๕๕

   
 
   
............................................................................................................................
จำนวนผู้เข้าชม (28/08/2008)
Website counter
............................................................................................................................